Informasjon

Hardanger Sunnhordlandske Teambygging tilbyr teambyggingsaktivitetar for grupper frå tjue personar og oppover.

Tidsramme: Frå to timar til to dagar.

Innhald: Me legg tilrette skreddarsydde opplegg, der din organisasjon sine ønskje og behov dannar utgangspunkt for innhaldet.

Plassering: Tilbodet kan arrangerast der du ynskjer; på fjellet, ved fjorden eller ved havet. Heile eller deler av opplegget er utandørs. Me finn dei omgivnadane du ynskjer, og kan gjera avtale med hotell eller andre overnattingsstader for deg.

 

Ta kontakt for tilbod om innhald og pris!

Helsing Hardanger Sunnhordlandske Teambygging

Anna Bjørkevoll - Hardanger opplevelse
Ragna Flotve - Heraklit Endringsnavigatøren